הקוד האתי שלנו

שקיפות

תהליכי העבודה יהיו חשופים בפניכם בכל שלבי העבודה כך שיאפשרו לכם לקחת חלק נכבד מהליך קבלת ההחלטות התקשורתי ויקנו לכם ידע ושליטה במתרחש.

אמינות

אתם לנגד עיננו תמיד. האינטרס שלנו הוא לקדם את מטרותיכם, לעמוד לצדכם ולהגן עליכם כאשר נדרש. יחד עם זאת לא נשקר, נסלף, נבטיח הבטחות שווא או לא נעמוד במילתנו. אמינותנו עבורנו היא נכס מולכם ומול כלי התקשורת מולם אנו פועלים.

מקצועיות

צוות המשרד מחויב לפעול במקצועיות מובילה תוך הישענות על ניסיון, וידע אקדמי מבוסס להבאת תוצרי העבודה הטובים ביותר – קידום ענייניכם דרך כלי התקשורת בישראל.

כבוד האדם

בכל שלבי העבודה החל משלב התחקיר ועד פרסום הכתבה בתקשורת, אנו נקפיד על כבוד האדם וכללי האתיקה דווקא בשל העיסוק האינטנסיבי שלנו בעמותות. כבר הוכחנו כי אפשר לקדם נושאים קשים כדוגמת עוני, הדרה, אפליה וחוסר שוויון מבלי לפגוע בכבוד האוכלוסייה לה אנו מבקשים לסייע.

אהבת המולדת

אנו ישראלים גאים. לא ניתן יד לכל יוזמה, גלויה או סמויה, לפגוע בתדמיתה, ביטחונה, עקרונותיה הדמוקרטים ואזרחיה. יחד עם זאת נילחם בעוולות ונקדם פעולות שמטרתן העצמת ישראל לאור עקרונותיה הדמוקרטים והציונים.