מיכל שלם ראש מיזם ישראל צומחת

גרייבר הרשקוביץ הובילו עבורנו את ההשקה התקשורתית של "ישראל צומחת" וחשיפת תוכנית החומש לתחרותיות וצמיחה כלכלית בפריפריה. חשיפת מיזם חדש והעלתו לסדר היום הציבורי הנה משימה מורכבת שדורשת חשיבה אסטרטגית, הכרה טובה של השחקנים ויכולות ביצוע. גרייבר הרשקוביץ היו שותפים מרכזים בגיבוש האסטרטגיה התקשורתית והוכיחו יוזמה, חשיבה מחוץ לקופסא, יצירתיות ויכולת להפוך ולתווך מסר אסטרטגי מורכב לקהלים מגוונים.

מנסיוננו לחברה יכולות מרשימות בקידום מיזמים ציבוריים תוך הבנה עמוקה ומצוינת של התהליכים המקצועיים ותרגומם לשפה תקשורתית. בזכות עבודתם נהנו מחשיפה תקשורתית ואיכותית של היוזמה ומיצובה בקרב קהל מקבלי ההחלטות והשותפים השונים. עבודתם הביאה ערך מוסף למיזם ומיצובו.