עו"ד יפעה סגל מנכ"ל הפורום המשפטי הבינ"ל

"בגרייבר הרשקוביץ בולטת בראש ובראשונה האכפתיות וניכרת תחושת ה"ביחד". אנחנו לא עוד לקוח שצריך להשאיר מרוצה, אנחנו חלק חשוב ומרכזי באג'נדה והצלחתנו היא מכל הבחינות הצלחתם.  כבר מהיום הראשון הובהר לנו כי אין נושא שנמצא מחוץ לתחום מבחינת העבודה המשותפת, כך הובהר וכך קוים ללא סייג. היכולת להתייעץ בכל היבטי בניית האסטרטגיה, לא רק ביח"צ הקלאסי, אלא גם בעבודה מול תורמים, מיתוג פנימה והחוצה, עיצוב ובניית מסרים, עבודה עם שותפים מקצועיים וכן הלאה, סייעה לנו רבות בכל היבטי עבודת הארגון.

חשוב להדגיש גם את היוזמה החיובית המאפיינת את עבודת המשרד. בגרייבר הרשקוביץ לא מחכים שיבקשו מהם לעזור בדבר כזה או אחר, הם אקטיביים, יוזמים ועסוקים באופן שוטף במחשבה ועשייה לקידום הארגון."